ประกันสังคมยันซื้อยามะเร็งล็อตใหม่คุณภาพสูง-ปลอดภัย

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 07:22 น.
ประกันสังคมยันซื้อยามะเร็งล็อตใหม่คุณภาพสูง-ปลอดภัย
ประกันสังคมแจงจัดซื้อยารักษามะเร็งล็อตใหม่ คุณภาพสูง ปลอดภัย และมีประสิทธิผลกว่ายี่ห้อเดิม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้สนับสนุนยา Imatinib Mesylate เข้าสู่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งก่อนปี 2557 ยา Imatinib Mesylate มีผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดซื้อยาไปให้แก่ผู้ประกันตนมาจนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่ายา 1,600 ล้านบาท ซึ่งปี 2557 ยายี่ห้อใหม่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญสามารถจำหน่ายในประเทศได้

นายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า การจัดซื้อยา Imatinib Mesylate ในรอบการจัดซื้อที่ผ่านมาได้ปรับคุณลักษณะเฉพาะยา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันของยาที่มีความเท่าเทียมระหว่างบริษัทยาต้นแบบกับบริษัทยาสามัญ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 เพื่อให้ได้คุณลักษณะเฉพาะของยาเดียวกัน

ทั้งนี้ การออกมาชี้แจงของนายอนันต์ชัย เนื่องจากก่อนหน้านี้มีกรณีผู้ประกันตนป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (CML) รักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี และต้องได้รับยา Imatinib Mesylate ทุก 2 เดือน ล่าสุดโรงพยาบาลต้องสำรองยาให้ผู้ป่วยก่อน เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้จัดซื้อยาชนิดใหม่มาทดแทน ซึ่งประธานชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องการให้ประกันสังคมจัดหายายี่ห้อเดิมซึ่งใช้มานาน จึงไม่มั่นใจในสรรพคุณของยายี่ห้อใหม่ที่จะมาทดแทน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต