เตรียมเปิด2อุโมงค์ลอดถนนแก้รถติดกทมฝั่งตะวันออก

วันที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 16:07 น.
เตรียมเปิด2อุโมงค์ลอดถนนแก้รถติดกทมฝั่งตะวันออก
เตรียมเปิดการจราจร 2 อุโมงค์ทางลอดเชื่อมโยงโครงข่ายถนนฝั่งกรุงเทพตะวันออกต้นเดือนธ.ค.นี้ บรรเทาการจราจรติดขัด

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช และโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอุโมงค์ทางลอดที่ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1.อุโมงค์ทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก (แยกไฟฉาย) 2.อุโมงค์ทางลอดถนนพัฒนาการ-ถนนรามคำแหง-ถนนถาวรธวัช 3.อุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์-ถนนร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา และ4.อุโมงค์ทางลอดถนนรัชดาภิเษก-ถนนราชพฤกษ์

สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช เป็นทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกว้าง 10.80 ม. ความยาว 940 ม. ช่วงที่มีหลังคาทางลอดความยาว 386.20 ม. รวมระยะทางทั้งหมด 1,250 ม. โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 21 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 เม.ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน แต่เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรคบางประการ รวมทั้งมีการเซ็นสัญญาร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคมีความล่าช้าออกไป 7-8 เดือน ทำให้การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต้องเลื่อนออกไป ส่งผลให้การก่อสร้างต้องขยายระยะเวลาออกไปกว่าจะเริ่มทำงานได้ประมาณปี 60 ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 60.21%

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ รวมทั้งปรับแผนการทำงานเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ โดยการทำงานต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ขุดดินในทางลอดใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว คงเหลือระยะทางประมาณ 20 เมตร ปริมาณดิน 2,500 คิว

ในส่วนของทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช จะมีระบบการทำงานอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้วย ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบระบายอากาศ คาดว่าระบบดังกล่าวรวมทั้งการก่อสร้างพื้นถนนทางลอดและหลังคาทางลอด จะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.61 อย่างไรก็ตามในส่วนของทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช จะแล้วเสร็จ สามารถเปิดใช้งานได้ในต้นเดือนธ.ค.61 โดยจะเปิดการจราจรระหว่างเวลา 05.00 น.-23.00 น. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ส่วนเวลา 23.00 น.-05.00 น. จะปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการเก็บรายละเอียดในส่วนที่เหลือ รวมทั้งการก่อสร้างขยายทางเท้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าบริเวณดังกล่าวในการเดินทางสัญจร ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช จะแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งโครงการในเดือนก.พ.62 เมื่อโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัชแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดจุดตัดถนนในบริเวณทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 สาย ช.3 เริ่มต้นโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์บริเวณแยกถนนกรุงเทพกรีฑา 7 เพื่อเบี่ยงแนวถนนตามแนวเวนคืนที่ใหม่ จากนั้นเป็นแนวตรงตลอดจนข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ไปสิ้นสุดโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางประมาณ 12 กม. มีช่องจราจร 6-10 ช่องจราจร 2 ทิศทาง มีงานก่อสร้างสะพานต่างระดับ จำนวน 3 แห่ง อุโมงค์ทางลอด จำนวน 1 แห่ง และสะพานข้ามคลอง จำนวน 9 แห่ง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1, 3, 4, 6, และ 7 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดการจราจรเมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 ที่ผ่านมา

สำหรับช่วงที่ 2 ตั้งแต่คลองหัวหมาก-คลองลำสาลี ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ผลงานการก่อสร้างที่ทำได้ 86.44% ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งผนังสำเร็จรูปในทางลอด และติดตั้งผนังดูดซับเสียงในทางลอด จากนั้นในวันที่ 20 พ.ย.นี้ จะทำการทดสอบระบบต่างๆภายในอุโมงค์ทางลอด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดการจราจรในวันที่ 5 ธ.ค.61 ทั้งนี้การก่อสร้างในช่วงที่ 2 ได้แบ่งเนื้องานออกเป็น 4 ส่วน เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วขึ้น ประกอบด้วย ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ความยาว 560 ม. ก่อสร้างผิวจราจรทางราบ ความยาว 420 ม. ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 6 ช่องจราจร ความยาว 400 ม. และปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑาซอย 9 ถึงซอย 28 โดยเทพื้นแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ความยาว 3,600 ม.

เมื่อโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง เพิ่มทางเลือกในการเดินทางรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต