สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นประธานบำเพ็ญกุศลสมโภช 230ปี วัดโพธิ์

วันที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 13:46 น.
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นประธานบำเพ็ญกุศลสมโภช 230ปี วัดโพธิ์
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลสมโภช 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อปี 2551 และปี 2554 ยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติ ทั้งนี้งานฉลองสมโภช 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (2331-2561) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–11 พ.ย.นี้

ภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต