เอาผิดสื่อทีวี-เพจดังแพร่ข่าวสัมภาษณ์4ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศ

  • วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 13:59 น.

เอาผิดสื่อทีวี-เพจดังแพร่ข่าวสัมภาษณ์4ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เครือข่ายเด็กร้องพม.เอาผิดสื่อทีวีและเพจดังเผยแพร่ข่าวสัมภาษณ์4ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศชี้เข้าข่ายผิดกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กจี้ทำความเข้าใจการทำข่าวที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 9.ย.61 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นางสาวทิพย์สุดา  สิงห์บุญ ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม และนายวันชัย  พูลช่วย ผู้ประสานงานเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีนายอนุกูล  ปีดแก้ว  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับเรื่องขอให้ตรวจสอบกรณีสื่อโทรทัศน์และเพจชื่อดัง เผยแพร่ข่าวการสัมภาษณ์เด็ก4ขวบถูกเด็กชายวัย13ขวบล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นการที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิของเด็ก เข้าข่ายผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 22 มาตรา 26(6) มาตรา40(3) และอาจเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา133 ทวิ ด้วย เป็นการผิดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมการนำเสนอข่าว

 

นอจากนี้มีข้อเสนอต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบดังนี้

1.ตรวจสอบการกระทำของสื่อสำนักดังกล่าว  และเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ และกฎหมายอื่นเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองเด็กตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

2.ขอให้เร่งส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสหวิชาชีพ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย  ในการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา(เด็กชาย)ทั้งสองครอบครัว เพื่อประเมินตามหลักวิชาชีพ โดยยึดประโยชน์ของเด็กสุงสุดเป็นตัวตั้ง  และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ยุติการส่งต่อหรือเผยแพร่ ทั้งคลิปและภาพเด็กรวมถึงภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้  รวมทั้งให้เร่งตรวจสอบและเยียวยา เพื่อพิจารณาจากสภาพจิตใจของเด็ก ครอบครัว รวมทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชนนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กอย่างเป็นระบบ บูรณาการในการทำงานร่วมกับภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมเพื่อลดการซ้ำเติมเด็กทั้งสองครอบครัว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

และ3. ขอให้กรมจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับสื่อมวลชน ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็ก ที่ไม่ละเมิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิเด็ก  และขอเรียกร้องให้สื่อทุกสำนักตระหนักถึงและเคารพสิทธิของเด็ก ในการนำเสนอข่าวเพื่อป้องกันมิให้เด็กถูกคุกคาม ละเมิดสิทธิ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็ก

ข่าวอื่นๆ