ทนายเตือนตากข้าวบนถนนสาธารณะมีโทษ

  • วันที่ 08 พ.ย. 2561 เวลา 17:01 น.

ทนายเตือนตากข้าวบนถนนสาธารณะมีโทษ

ทนายเตือนชาวบ้านการตากข้าวบนถนนสาธารณะมีโทษ ชี้หากทำผู้อื่นเกิดอันตรายจำคุกไม่เกิน 3ปี-ปรับไม่เกิน 6หมื่น

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  ทนายรัชพล ศิริสาคร อธิบายข้อกฎหมายกรณีมีประชาชนเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ จากการต่างข้าวบนพื้นที่ถนนทางหลวงชนบท ว่า ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง 2535 มาตรา 39 และมาตรา 72 มีหลักว่า ห้ามนำสิ่งใดมาวางขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ บนทางหลวง ในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทนายรัชพล ระบุว่า การตากข้าวบนถนน เข้าข่ายเป็นการกีดขวางการจราจร และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการนำสิ่งของมาวางบนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล

นอกจากนั้นยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่ห้ามวางของบนถนนอีก ซึ่งมีโทษทางอาญาเช่นเดียวกัน เช่น พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 มาตรา 114 ที่มีหลักว่า ห้ามวางสิ่งใด หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นการกีดขวางทางจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งตามมาตรา 148 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 มาตรา 19 และมาตรา 57 มีหลักว่า ห้ามวางวัตถุใดๆ บนถนน หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ผู้ใดกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทนายรัชพล แนะนำว่า วิถีชาวบ้านควรปรับเปลี่ยนใหม่ และต้องเห็นใจคนใช้ถนนด้วย

 

ข่าวอื่นๆ