คลิปข่าว คอนเสิร์ต ศิลปินร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม

  • วันที่ 27 ต.ค. 2553 เวลา 08:33 น.

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดคอนเสิร์ตศิลปินร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ขณะที่หอการค้าไทยจัดโครงการธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ข่าวอื่นๆ