แนะภาครัฐผลักดันออกกฎหมายใช้กัญชารักษาโรคได้

วันที่ 05 พ.ย. 2561 เวลา 06:11 น.
แนะภาครัฐผลักดันออกกฎหมายใช้กัญชารักษาโรคได้
มหาวิทยาลัยรังสิตหนุนออกกฎหมายใช้กัญชาทางการแพทย์ คาดตลาดทั่วโลกมีมูลค่าถึง 1.9 ล้านล้าน แต่ต้องควบคุมให้ดี

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ภาครัฐควรสนับสนุนการนำกัญชามาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เนื่องจากมีศักยภาพสูงต่อการเป็นยารักษาโรค จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำสารสกัดกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคได้อย่างเต็มที่ สามารถครอบครองกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยทางการแพทย์ โดยควบคุมให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์และสุขภาพได้

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า สำหรับกรณีของประเทศไทยหากจะมีการเปิดเสรีเรื่องกัญชาเช่นในบางประเทศต้องคิดให้รอบคอบ เนื่องจากประเทศเรามีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย หากการบังคับใช้กฎหมายไม่ดี การกำกับควบคุมไม่ดี อาจนำมาสู่ผลเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าผลดี

“การไม่เปิดเสรีแต่มีความต้องการในการใช้กัญชาไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่เป็นอันตราย ย่อมทำให้เกิดการลักลอบใช้ และช่องทางทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้” นายอนุสรณ์ กล่าว

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า มีการคาดการณ์ในตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ทั่วโลกอาจมีมูลค่าสูงถึง 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ภายในปี 2568 ขณะนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์กัญชาทั่วโลกอยู่ที่ 4.6 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระแสการเคลื่อนไหวให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรช่วยกำหนดแนวทางที่เหมาะสมว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดต่อสังคม คุณภาพชีวิตของผู้คน และเศรษฐกิจ