"คุณน้ำผึ้ง" พระขนิษฐา "พระองค์โสมฯ" สละเพศฆราวาสบวชที่อุดร

  • วันที่ 04 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 น.

"คุณน้ำผึ้ง" พระขนิษฐา "พระองค์โสมฯ" สละเพศฆราวาสบวชที่อุดร

ม.ล.สราลี กิติยากร สละเพศฆราวาสออกบวชเนกขัมมจาริณีปฏิบัติธรรมที่วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.  มีรายงานวานนี้เฟซบุ๊ก “คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร” ของ ม.ล.สราลี กิติยากร หรือ คุณน้ำผึ้ง พระขนิษฐา (น้องสาว) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เผยภาพและข้อความที่ได้ออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาส ปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 1 เดือน ที่วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

"3 พ.ย.2561 เวลา 16.00 น. คุณน้ำผึ้ง ได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 เดือน ที่วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

โดยการออกบวชครั้งนี้เพื่อถวายพระบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ และทดแทนบุญคุณบิดา มรรดา พร้อมทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่พระองค์มีความเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าในทุกเรื่อง ดุจเช่นเดียวกับพระมารดา ข้าพเจ้ามีความสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้ตลอดจนผู้มีพระคุณกับเราทุกคน รวมถึงตัวเราให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสรู้แจ้งเห็นธรรม

หวังว่าในอนาคตถ้าเรายกระดับจิตได้สูง เราก็จะรู้จักตัดกิเลส ณ ถึงวันหนึ่งอาจจะเป็นไปในการนิพพานเป็นที่สุด หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน กระทำกรรมหนึ่งกรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลับทั้งที่รู้และไม่รู้ โดยเจตนาหรือมิเจตนาก็ดี ขอโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ” เฟซบุ๊กฯ คุณน้ำผึ้ง ระบุ

ภาพ : คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร

ข่าวอื่นๆ