โพลคนกรุงหนุน"อัศวิน"นั่งผู้ว่ากทม.ต่อ

วันที่ 03 พ.ย. 2561 เวลา 11:39 น.
โพลคนกรุงหนุน"อัศวิน"นั่งผู้ว่ากทม.ต่อ
ซูเปอร์โพล เผย คนกรุงหนุนผู้ว่าฯ กทม. เพราะเห็นอะไรใหม่ๆ แต่ห่วงแก้ปัญหาเร่งด่วน "รถติด -ยาเสพติด" และ ร้อยละ 75.9 ยังหนุน "อัศวิน"ทำงานต่อ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง หยั่งเสียงคนกรุง ต่อผู้ว่า กทม.จำนวนทั้งสิ้น 1,192 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 25 ต.ค. – 2 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.6 พบเห็นอะไรใหม่ ๆ ที่ดีจากผู้ว่า กทม. ที่คสช. แต่งตั้ง เช่น จัดระเบียบคืนทางเท้าให้คนเดินติดไฟฟ้าส่องสว่างชุมชน รื้อชุมชนคืนพื้นที่ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 39.8 ไม่มีอะไรใหม่ และร้อยละ 3.6 ระบุแย่ลง

ปัญหาเร่งด่วนที่จะให้ผู้ว่าฯกทม.แก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 74.7 ระบุว่า ปัญหารถติด จัดระเบียบจราจรทั้งระบบ รองลงมาคือร้อยละ 63.5 ระบุว่า ปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน คอนโด หอพัก ร้อยละ 61.3 ระบุว่าแก้อุบัติเหตุ อันตรายของคนข้าม รถไม่ยอมจอด สัญญาณไฟเสียบ่อย เป็นต้น

ส่วนความเห็นเรื่องการติดป้ายเตือนสติคนขับรถทุกทางข้าม (ทางม้าลาย) เพิ่มความปลอดภัยให้คนข้ามถนนบนทางข้าม ว่า “ตามกฎหมาย ต้องหยุดรถให้คนข้ามบนทางเท้า (ทางม้าลาย)” พบว่า ร้อยละ 91.7 เห็นด้วย ขณะที่เพียงร้อยละ 8.3 ไม่เห็นด้วย

เมื่อถามถึงกลุ่มตัวอย่างเรื่องการสนับสนุนผู้ว่าฯ กทม. จากการแต่งตั้งของคสช. ให้ทำงานต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 75.9 สนับสนุน และ ร้อยละ 24.1 ไม่สนับสนุน

ดร.นพดล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า คนกรุงได้เห็นอะไรใหม่ๆ ที่ดีที่เกิดขึ้นในผลงานของผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบัน แต่ยังอาจจะทำให้เห็นชัดขึ้นกว่านี้ได้อีก โดยอาศัยความเป็นอดีตนายตำรวจระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปราบปรามและความปลอดภัยของประชาชนมาใช้ให้คนกรุงเทพฯได้เห็นมากขึ้น เช่น ปัญหารถติด ปัญหายาเสพติด และความไม่ปลอดภัยของคนเดินถนนเวลาข้ามบนทางข้าม หรือ ทางม้าลาย ที่รถไม่ยอมจอด เป็นต้น ก็จะทำให้คนกรุงเทพฯ เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบง่ายๆ แต่จะจดจำได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต