ราชทัณฑ์โอนตัวนักโทษอิหร่านกลับประเทศ 43 ราย

วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 19:23 น.
ราชทัณฑ์โอนตัวนักโทษอิหร่านกลับประเทศ 43 ราย
กรมราชทัณฑ์ โอนตัว 43 นักโทษสัญชาติอิหร่านกลับไปรับโทษต่อยังประเทศต้นทาง

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.  พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯมีนักโทษสัญชาติอิหร่านที่ได้รับการเห็นชอบให้ได้รับการโอนตัวตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ ที่ 3/2561 จำนวน 43 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยวันนี้มีกำหนดการโอนตัวจำนวน 23 ราย และวันที่ 1 พ.ย. อีก 20 ราย เพื่อกลับไปรับโทษต่อยังสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ทั้งนี้มี Mr. Mohammad Taghi Soltan Mohammadi ที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน เป็นผู้แทนทางการอิหร่าน ในการรับมอบตัวนักโทษ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยดำเนินการภายใต้กรอบ พ.ร.บ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 และมีสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษเด็ดขาดที่มีผลบังคับใช้แล้วกับ 37 ประเทศ โดยมีนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศที่ได้รับการโอนตัวกลับไปรับโทษต่อยังประเทศที่นักโทษมีสัญชาติแล้ว 1,118 คน และนักโทษสัญชาติไทยที่ได้รับการโอนตัวกลับมารับโทษต่อในประเทศไทยจำนวน 17 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.2561)