อุตุฯประกาศแล้ว! ไทยเข้าสู่ฤดูหนาว27ต.ค.นี้

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 17:25 น.
อุตุฯประกาศแล้ว! ไทยเข้าสู่ฤดูหนาว27ต.ค.นี้
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาววันที่ 27 ต.ค.นี้ อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณไทยตอนบนหนาวเย็นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2561 ระบุว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ต.ค. พ.ศ.2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่าหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป