สปก.จ่อสั่งปิดฟลอร่าพาร์ค

  • วันที่ 23 ต.ค. 2561 เวลา 08:43 น.

สปก.จ่อสั่งปิดฟลอร่าพาร์ค

ส.ป.ก.โคราชเตรียมสั่งปิดฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว หลังตรวจพบครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย

นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จะต้องสั่งให้ฟลอร่าพาร์ค ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ยุติการจัดงานเทศกาลสวนดอกไม้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว เพราะการตรวจสอบที่ดินของฟลอร่าพาร์คเดิมเป็นที่ดินซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เคยจัดสรรให้กับเกษตรกร 3 ราย เนื้อที่ประมาณ 103 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของบริษัท ฟลอร่าพาร์ค

"จากการตรวจสอบพบว่าทาง ส.ป.ก. เคยอนุญาตให้จัดงานน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย ในปี 2553 เพียงปีเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นบริษัท ฟลอร่าพาร์ค ก็ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้อีกเลย แต่ก็พบว่ามีการจัดกิจกรรมแสดงสวนดอกไม้นานาชาติขึ้นทุกปี หากการตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าบริษัท ฟลอร่าพาร์ค ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องถูกสั่งให้ยุติการจัดแสดงสวนดอกไม้นานาชาติทันที" ปฏิรูปที่ดิน จ.นครราชสีมา กล่าว

นายสุรชัย กล่าวว่า นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษาฯ และตนเองลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ฟลอร่า พาร์คและพื้นที่ไร่องุ่นฟ้าประทาน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่บริษัท ฟลอร่าพาร์ค ประมาณ 103 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่ง ส.ป.ก.เคยจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวน 3 ราย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของบริษัท ฟลอร่าพาร์ค โดยมีกิจกรรมด้านหน้าทำเป็นลานจอดรถ ส่วนกลางทำเป็นร้านกาแฟ และส่วนด้านหลังทำเป็นสวนดอกไม้นานาชนิด

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของไร่องุ่น บริษัท ฟ้าประทาน ครอบครองพื้นที่ประมาณ 180 ไร่ ซึ่งปลูกองุ่น ยางพาราและพืชล้มลุกหลายชนิด จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก.ที่ยังไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าบริษัท ฟลาร่าพาร์ค และบริษัท ฟ้าประทาน ครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาง ส.ป.ก.ก็จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป โดยได้ส่งหนังสือเชิญตัวแทนของทั้งสองบริษัทให้นำเอกสารและหลักฐานมาแสดง เพื่อโต้แย้งสิทธิว่ามีเอกสารหลักฐานครอบครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ส.ป.ก.จะทราบผลไม่เกินวันที่ 26 ต.ค.นี้ เพื่อเข้าไปทำแผนงานให้ชัดเจนในการตรวจสอบย้อนกลับไปให้ถึงต้นทางว่าผู้ที่เสนอขอรังวัดไม่ได้เป็นเกษตรกรจริงหรือไม่

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ในปี 2553 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้ขอใช้พื้นที่ฟลอร่าพาร์คและไร่ฟ้าประทานจัดงานวังน้ำเขียวฟลอร่า เฟสติวัล ขณะนั้นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) นครราชสีมา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ แต่ในปีต่อมา คปจ.ไม่อนุญาตเพราะยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจน

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งในส่วนของสมาคมที่มาขอจัดงานเป็นบริษัทแอบแฝง ทำในลักษณะของธุรกิจหรือไม่ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่งที่เข้ามารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรใน อ.วังน้ำเขียว หรือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเองทั้งหมด ต้องไปหาหลักฐาน เนื่องจากทั้งสองแปลงได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ จึงต้องไปดูว่าเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมหรือธุรกิจ หากทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส.ป.ก.ในการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ ผู้ถือครองจะต้องออกจากพื้นที่ นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.ใหม่ทั้งหมดและให้รายงานมาภายใน 30 วัน

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ