ระเบียบที่ไร้หัวใจ! "หมอจุ๊ก" รับไม่ได้กรมท้องถิ่นห้ามรถฉุกเฉินพาผู้ป่วยกลับบ้าน

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 20:22 น.
ระเบียบที่ไร้หัวใจ! "หมอจุ๊ก" รับไม่ได้กรมท้องถิ่นห้ามรถฉุกเฉินพาผู้ป่วยกลับบ้าน
นพ.สุภัทร รับไม่ได้กับคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองฯที่ห้ามรถพยาบาลฉุกเฉินรับผู้ป่วยกลับบ้าน-ชี้ออกกฎควรเอื้อต่อการทำงาน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.  นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หรือ “หมอจุ๊ก” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ โพสต์ภาพหนังสื่อคำสั่งด่วนที่สุดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีฯ เรื่องการใช้รถยนต์ของ อปท. โดยมีข้อหนึ่งได้สั่งห้ามรถพยาบาลฉุกเฉิน รับผู้ป่วยกลับบ้านหรือให้บริการประชาชนที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

“ประเทศไทย..ไม่รู้จะพูดยังไงดี!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามหนังสือสั่งการ "ห้ามรถฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผู้ป่วยกลับบ้าน"  เพราะถือว่าไม่ฉุกเฉิน หากรับถือว่า "ผิด" และให้ดำเนินการทางวินัย

กฏกติกานั้นออกง่าย เพียงแค่ตัวหนังสือไม่กี่บรรทัด แต่ผลกระทบนั้นมหาศาล โรงพยาบาลกับท้องถิ่นนั้นทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในหลายมิติ คนในกรมเคยรู้ไหม บางครั้งคนไข้ยากจนมาก คนไข้พิการ ญาติไม่มีรถส่วนตัว จะจ้างรถมารับกลับก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาท โรงพยาบาลหรือญาติก็จะตามรถฉุกเฉิน อบต.มารับกลับบ้าน

บางครั้งรถฉุกเฉิน อบต.มาส่งคนไข้ฉุกเฉิน โรงพยาบาลก็ฝากพาคนไข้ที่กำลังจะกลับบ้านติดรถกลับไปด้วย บางครั้งรถฉุกเฉินมาส่งคนไข้เย็บแผล พยาบาลเห็นแผลไม่ใหญ่ ก็รีบบอกรถฉุกเฉิน อบต.ว่า อย่าเพิ่งกลับ รอก่อน เย็บแผลสิบห้านาทีก็เสร็จ ฝากพาคนไข้กลับไปด้วย บางครั้งรถพยาบาลของโรงพยาบาลไม่พอ โรงพยาบาลจะนะยังเคยตามรถของเทศบาลจะนะ ช่วยส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินไปโรงพยาบาลจังหวัดก็มี

เราโรงพยาบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม และมีความสุข ระเบียบที่ไร้หัวใจแห่งความเป็นมนุษย์เช่นนี้ รับไม่ได้จริงๆ จะป้องกันการใช้รถไปในทางส่วนตัวนั้นเข้าใจได้ แต่กฏระเบียบควรเอื้อต่อการทำงานให้สมชื่อ "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ด้วยนะครับ”