ศาลฯสั่งให้ "หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล" เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 14:55 น.
ศาลฯสั่งให้ "หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล" เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสั่งให้ หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล เป็นคนไร้ความสามารถ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องศาลมีคําสั่งให้ หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายผานิช นิลอุบล โดยมีเนื้อหาดังนี้

สำหรับ หม่อมหลวงอนงค์ เกิด 15 มี.ค.2460 เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีอินทรีย์ ผู้ร่วมบุกเบิกงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นสุภาพสตรีที่บุกเบิกงานขององค์กรพัฒนาเอกชน จนได้รับฉายาว่า มารดาแห่งเอ็นจีโอเมืองไทย