ยืนคุก 10เดือน "สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ไม่รอลงอาญา

  • วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 14:37 น.

ยืนคุก 10เดือน "สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ไม่รอลงอาญา

องค์คณะศาลฎีกาอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 10 เดือนและห้ามเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 5 ปี อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำพิพากษาอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ อม.27/2560 ที่ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ยื่นอุทธรณ์ผลคำพิพากษาองค์คณะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่สั่งให้จำคุกในคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินและเอกสารประกอบอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงพ้นจากตำแหน่ง รวม 5 กระทงๆ ละ 2 เดือน จำคุกทั้งสิ้น 10 เดือน และมีคำสั่งห้ามนายสุพจน์ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่งปลัดฯ ตามที่ ป.ป.ช.เป็นผู้ร้อง

ทั้งนี้ นายสุพจน์ ได้รับการประกันตัวไปในชั้นอุทธรณ์ ด้วยหลักทรัพย์ที่ศาลตีราคาประกัน 2 ล้านบาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

โดยวันนี้ ศาลฎีกาฯ แผนกคดีอาญาได้พิจารณาพิพากษายืนโทษจำคุก 10 เดือน และห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ 5 ปี โดยให้ออกหมายขังผู้คัดค้านตามคำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนหลักประกัน 2 ล้านบาทกับผู้คัดค้าน

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ 9 คน เห็นว่า ตามกฎหมาย ป.ป.ช.พ.ศ.2542 ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและเอกสารประกอบเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฎว่า ผู้คัดค้านไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้ง 2 รายการทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี แต่กระทำผิดเสียเอง จึงนับว่าพฤติการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง แม้ไม่เคยกระทำผิดมาก่อนหรือเคยประกอบคุณงามความดีขณะปฏิบัติหน้าที่

ภายหลังศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้ควบคุมตัว นายสุพจน์ ขึ้นรถเรือนจำเพื่อนำตัวไปควบคุมต่อยังเรือนจำ

ข่าวอื่นๆ