"ป่าไม้" แจงการตัดไม้ที่บางกระเจ้า ไม่ใช่การทำลายป่า

วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 21:03 น.
"ป่าไม้" แจงการตัดไม้ที่บางกระเจ้า ไม่ใช่การทำลายป่า
กรมป่าไม้ ชี้แจงการดำเนินโครงการปลูกป่าบางกะเจ้า ไม่ใช่การตัดไม้ทำลายป่า แต่เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้สอดคล้องภูมินิเวศและชุมชน

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.  จากกรณีวานนี้นักท่องเที่ยวผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ตาดูดาว เท้าติดดิน” โพสต์เหตุการณ์ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวคุ้งบางกระเจ้า ในจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นพบเจ้าหน้าที่ถือเลื่อยยนต์เข้าไป และเมื่อสอบถามก็ได้รับคำตอบว่า "ทำลายป่า ให้คนมาปลูกป่า" นั้น

นายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า มูลนิธิชัยพัฒนา กรมป่าไม้ จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน ได้ร่วมปลูกป่าในเมือง สร้างและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ Our khung bangkajao โดยแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามลักษณะภูมินิเวศและภูมิสังคมด้วยรูปแบบ "บ้าน สวน ป่า คลอง และทางนี้มีผลผู้คนรักกัน" บนพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ของ อ.บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจาก จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 ล้านบาท โดยจะมีการปรับปรุง พัฒนาและปลูกป่าในเมือง ซึ่งมีการประชุมหารือร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพื้นที่ การกำจัดวัชพืช เถาวัลย์ รวมทั้งกำจัดขยะที่ถูกนำมาทิ้งไว้ในบริเวณที่รก อีกทั้งมีการคัดลอกท้องร่องเพื่อให้น้ำไหลสะดวกตามภูมินิเวศเดิมที่เป็นร่องสวน และให้เป็นแหล่งเก็บน้ำจืดเพื่อป้องกันการรุกของน้ำเค็มตามธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ จะมีการสางเถาวัลย์ที่เป็นวัชพืชเพื่อเปิดแสงให้ส่องถึงลูกไม้มีโอกาสเติบโต โดยการดำเนินการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้มีการกำหนดพื้นที่ว่าพื้นที่ใดใช้คนงานของบริษัทรับเหมาเข้าสางเถาวัลย์ และพื้นที่ใดจำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักร พร้อมทั้งมีการกำหนดว่า จะตัดต้นไม้อะไรออกบ้าง เช่น ตัดบางต้นที่เป็นโรคแมลงออกเพื่อไม่ให้เกิดการระบาด หรือตัดบางต้นที่ล้ม ส่วนการปลูกป่าเพิ่มก็จะประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ว่า จะมีการปลูกพรรณไม้ลักษณะใดและชนิดใด อาทิ สวนผสมผสานหลากหลายชนิดพันธุ์ อนุรักษ์ไม้พื้นถิ่น หรือพืชพรรณที่ปรับตัวได้ดี แข็งแรงและเหมาะสมกับบริเวณนั้นๆ

อย่างไรก็ตามกรณีนักท่องเที่ยวพบ เจ้าหน้าที่ใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้นั้น เป็นการดำเนินการส่วนหนึ่งของการปรับปรุงพื้นที่ และต้นไม้ที่ใช้เลื่อยตัดนั้นเป็นต้นโพธิ์ทะเลซึ่งอยู่ในลักษณะล้มราบอยู่กับพื้น ไม่ใช่เป็นการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ยืนต้นตามปกติ และขอยืนยันว่า ทั้งการตัดและการปลูกจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดอย่างรอบคอบ โครงการดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นการทำลายป่าของบางกะเจ้า แต่เป็นโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าให้สอดคล้องกับภูมินิเวศและชุมชน

 

โพสต์ต้นเรื่อง : https://www.facebook.com/shares/view?id=10156756147912640&av=100001638406698

บทความแนะนำ