ร่วมน้อมรำลึกร.9ชวนคนไทยทั่วโลกสวมเสื้อเหลือง13ต.ค.

  • วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 20:58 น.

ร่วมน้อมรำลึกร.9ชวนคนไทยทั่วโลกสวมเสื้อเหลือง13ต.ค.

"ไม่ต้องแต่งดำหรือไว้ทุกข์"นายกฯชวนคนไทยทั่วโลกสวมเสื้อเหลืองร่วมน้อมรำลึก13ต.ค.วันคล้ายสวรรคตรัชกาล9

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ ปวงชนชาวไทย และประชาคมโลก ต่างประจักษ์ว่า พระองค์ทรงเป็น“พระมหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่”ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลก โดยประจักษ์พยานสำคัญ จากองค์กรต่างๆ ระดับโลกต่างยกย่องสดุดี ประกาศเกียรติคุณ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่พระองค์ อาทิ รางวัล“ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์”จากองค์การสหประชาชาติ (UN)ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ของพสกนิกรไทย ตลอดรัชสมัย ในปี พ.ศ.2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล “ผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญา” และในปี พ.ศ.2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม”เป็นพระองค์แรก ของโลก ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้พระองค์ ทรงครองหัวใจคนทั้งประเทศ และคนทั้งโลก เนื่องจากพระองค์ทรงใช้“ศาสตร์พระราชา”ที่เป็นการประยุกต์ และผสมผสาน ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการพัฒนาคนและบ้านเมืองได้อย่างลงตัว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ด้วยในเดือนตุลาคม มีวันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ แสดงความผูกพัน อย่างลึกซึ้ง ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ปวงชนชาวไทย จำนวน 2 วัน ด้วยกัน ได้แก่“วันที่ 13 ตุลาคม”เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ“วันที่ 23 ตุลาคม”วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ เป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทั้ง 2 พระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจน เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยประชาชนชาวไทย ทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และที่อยู่ต่างประเทศ ต่างมีความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของทั้ง 2 พระองค์ อย่างพร้อมเพรียงกัน

“รัฐบาลจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม โดยในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม จะมี พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั่วประเทศและทั่วโลก ไม่ต้องแต่งสีดำหรือไว้ทุกข์”นายกฯ กล่าว

ข่าวอื่นๆ