ป.ป.ส.สรุปผลศึกษาให้รมว.ยุติธรรม"กัญชาใช้รักษาโรคได้"

วันที่ 06 ต.ค. 2561 เวลา 18:18 น.
ป.ป.ส.สรุปผลศึกษาให้รมว.ยุติธรรม"กัญชาใช้รักษาโรคได้"
ป.ป.ส.สรุปผลศึกษากัญชาเสนอรมว.ยุติธรรมแล้วใช้รักษาโรคได้ผู้ป่วยต้องสมัครใจยินยอมและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์

นายนิยม เติมศรีสุข ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้มีการเสนอใช้ ม. 44 เพื่อปลดล็อคให้สามารถนำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยนั้น สำนักงาน ป.ป.ส."ได้สรุปผลการศึกษา"กรณีนำกัญชามาใช้เพื่อ"ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์" และการศึกษาวิจัยดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว ซึ่งได้มีข้อสั่งการพร้อมกำชับให้สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญโดยชี้ให้ชัดถึงเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนหากต้องใช้กฎหมายพิเศษ

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กำชับให้ความสำคัญกับการดำเนินการ ในทุกขั้นตอนที่ต้องมีความรอบคอบ มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมตลอดทั้งกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาเนื่องจากการนำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นั้น มีกระบวนการซึ่งหลายหน่วยงานจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณา โดยเฉพาะแพทย์ที่จะต้องนำมาใช้ในการรักษาอาการของโรค ผู้ป่วยที่ต้องมีความยินยอมสมัครใจ และความมั่นใจว่าการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้นั้น มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งที่กล่าวมา จำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะหากดำเนินการออกไปแล้วเกิดปัญหา อาจกลายเป็นผลกระทบต่อมาในภายหลัง

ทั้งนี้  สำนักงาน ป.ป.ส. ขอให้ประชาชนและสังคมเชื่อมั่นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามร่วมกันพิจารณาและศึกษาอย่างเร่งด่วน ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนที่จำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชา และเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปในไม่ช้า