มท.1ถกวางแผนป้องกันอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62

วันที่ 05 ต.ค. 2561 เวลา 18:01 น.
มท.1ถกวางแผนป้องกันอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62
รมว.มหาดไทย ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน วางแผนป้องกันอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณา แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งติดตามการสรุปผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทาง โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 พล.อ อนุพงษ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ และการประชุมในวันนี้ ศปถ.ได้ร่วมกันพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ทั้งนี้ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเตรียมความพร้อม การรณรงค์ และเสริมสร้างวินัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค2562 เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยจะดำเนินการภายใต้ 7 มาตรการสำคัญ โดยเฉพาะมาตรการเน้นหนัก การเข้มงวดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุุ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 สำหรับการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ศปถ.ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้น ซึ่ง ศปถ.จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง