ความเห็น "สุรพศ" นักวิชาการด้านศาสนาต่อปัญหา "ระฆังวัด-คอนโด"

วันที่ 04 ต.ค. 2561 เวลา 10:23 น.
ความเห็น "สุรพศ" นักวิชาการด้านศาสนาต่อปัญหา "ระฆังวัด-คอนโด"
นักวิชาการด้านปรัชญาเเละศาสนา แสดงความคิดเห็นกรณีเสียงระฆังวัดสร้างปัญหาให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญาเเละศาสนา แสดงความคิดเห็นกรณีวัดไทร ย่านพระราม 3 ถูกประชาชนที่อาศัยอยู่คอนโดบริเวณใกล้เคียง ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงระฆังยามเช้าตรู่ของวัด

เนื้อหาทั้งหมดระบุว่า

ปัญหา "ระฆัง-คอนโดฯ"

ผิดที่มาสร้างคอนโดใกล้วัด หรือผิดที่วัดตีระฆังเวลาตี 3 ครึ่งถึงตี 4 รบกวนเวลานอนของชาวบ้าน? คำถามแบบนี้ไม่มีคำตอบ

มันไม่ใช่เรื่องต้องหาคำตอบว่า "ใครผิด" แต่เป็นเรื่องของการปรับตัวอยู่ร่วมกันในการใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่

ปัญหาคือ ชาวบ้านเดือดร้อนจากเสียงระฆังรบกวนเวลานอนจริง วัดก็มีประเพณีปฏิบัติมานานจริง

ทางออกควรเป็นอย่างไร?

ใช้กฎหมายบังคับวัดให้เลิกตีระฆัง ไม่แน่ใจว่ามีกฎหมายบังคับ (ผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่) และไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดี

ทางออกควรใช้หลักพุทธศาสนาที่พระสอนชาวบ้านน่าจะดีกว่า คือพระสอนเรื่อง "ทุกข์-ทางดับทุกข์-ปัญญาและกรุณา" เมื่อชาวบ้านเขาทุกข์จากเสียงระฆังเวลาดึกจริง พระควรใช้ปัญญาและกรุณาในการแก้ทุกข์ของชาวบ้านครับ แทนที่จะบอกชาวบ้านให้ไปแจ้งตำรวจ

ระหว่าง "ประเพณีการตีระฆังตอนดึก" กับ "การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเรื่องทุกข์-ทางดับทุกข์-ปัญญาและกรุณา" พระสงฆ์ควรเลือกอะไรมากกว่า?

นี่เป็นคำถามต่อพระสงฆ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คนในโลกสมัยใหม่หลายๆเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว