ชาวบ้านทวงวัตถุโบราณ "วัดพระยาทำ" หวั่นถูกฉกระหว่างบูรณะเจดีย์

วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 08:05 น.
ชาวบ้านทวงวัตถุโบราณ "วัดพระยาทำ" หวั่นถูกฉกระหว่างบูรณะเจดีย์
ชาวบ้านชุมชนวัดพระยาทำ ทวงอธิบดีกรมศิลปากรวัตถุโบราณใต้ฐานเจดีย์หายไปไหน

ชาวบ้านชุมชนวัดพระยาทำวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ ซอย 15 แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อย กทม. ประมาณ 30 คน เข้าพบนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุโบราณของทางวัดที่พบระหว่างการปฏิสังขรณ์เจดีย์ยักษ์ มีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน อาทิ ช่างก่อสร้าง ผู้ดูแลควบคุมการก่อสร้าง หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้เก็บสมบัติชาติจากภายในกรุและนำไปไว้เป็นสมบัติส่วนตัว

ด้าน นายอนันต์ เปิดเผยว่า ระหว่างการก่อสร้างนั้นหากมีการขุดพบทรัพย์สินใดๆ ทางกรมศิลปากรจะเก็บรักษาเอาไว้ก่อน ซึ่งหลังจากนี้จะสั่งการให้ผู้อำนวยการกองโบราณคดีเป็นผู้รับผิดชอบสำรวจบัญชีวัตถุโบราณที่ขุดพบระหว่างบูรณะเจดีย์ยักษ์ทั้งหมด จากนั้นจะทำการชี้แจงให้ทางคณะกรรมการชุมชนวัดพระยาทำทราบว่าจะนำวัตถุโบราณทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่เหมาะสมต่อไป

นายเจษฎา อ่วมมีเพียร กรรมการวัดพระยาทำวรวิหาร กล่าวว่า วัดแห่งนี้มีวัตถุโบราณ พระเครื่อง และถ้วยชามสังคโลก เก็บรักษาไว้จำนวนมาก ชาวชุมชนรวมตัวกันเพื่อสอบถามอธิบดีกรมศิลปากรว่าวัตถุต่างๆ อยู่ที่ไหน และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษาเอาไว้