"ไพศาล"แนะ4ข้อใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ

วันที่ 30 ก.ย. 2561 เวลา 14:13 น.
"ไพศาล"แนะ4ข้อใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ
"ไพศาล พืชมงคล"แนะผู้เพิ่งเกษียณอายุใช้ชีวิตหลังถอดหัวโขนด้วยการพึงมีวัตรปฏิบัติเช่นพระโพธิสัตว์วิสัย

นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตแก่ผู้ที่เพิ่งเกษียณอายุ โดยมีข้อความดังนี้

ขอต้อนรับท่านผู้เพิ่งเกษียณอายุ!!

หัวโขนที่เคยสวมมาหลายสิบปี ได้ถอดออกไปแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ชีวิตใหม่หลังเกษียณกำลังมาเยือน

ในฐานะที่มีหัวอกเดียวกัน จึงขอแนะนำว่าท่านทั้งหลายพึงมีวัตรปฏิบัติเช่นพระโพธิสัตว์วิสัย อย่ามีวัตรปฏิบัติแบบเดรัจฉานวิสัยเลย

โพธิสัตว์วิสัยเป็นไฉน?

1 ทำตนให้สมวัย คือวัยแจกของส่องตะเกียง มีทรัพย์สินสมบัติก็ถึงคราว แจกจ่ายยกให้บุตรหลานไม่ให้เป็นภาระ มีความรู้สติปัญญาวิชาคุณก็ถ่ายทอดให้คนอื่นๆที่จะสืบทอดต่อไป อย่าให้สูญหายไปกับตัว ก็จะมีความเบาสบาย

2 บำเพ็ญกรณียกิจทั้งหลายแห่งตนให้เป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากในโลก อีกไม่นานก็จะลาโลกนี้ไปแล้ว ไม่พึงหาอะไรให้เป็นภาระหรือวุ่นวายกับตัวอีก กรณียกิจทั้งปวงจึงพึงคำนึงถึงประโยชน์และความสุขของชนหมู่มากจะมีอานิสงส์ได้อาหารทางจิตทั้งปีติและสุขอันเป็นเบื้องต้นของผู้คนชาวโลกียะทั้งหลาย ให้มีความสุขตามควรแก่วัย

3 ทำการศึกษาอบรมจิตใจตนเองเพื่อเตรียมตัวในการเดินทางไกลที่จะต้องเดินทางไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ถึงใครจะรักภักดีกันเพียงใด ก็ไม่มีใครยอมติดตามไปด้วย ไม่มีอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลืออย่างอื่น ในการเดินทางไกลนั้น นอกจากจิตอันฝึกดีแล้ว หากโชคดีก็อาจจะได้สัมผัสรสชาติพระธรรม เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน เป็นลำดับขั้นตามควรแก่กรณี

4 ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทุกๆวันเพราะคนในวัยเกษียณนั้น สุขภาพผันแปรเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน หากประมาทก็อาจจะตายโดยง่าย ทุกตื่นเช้าจึงพึงสำรวจการไหลเวียน ของลมในกายนี้คือลมปราณและน้ำในกายนี้คือเลือด ที่โคจรหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นปกติหรือไม่อย่างไร หากไม่เป็นปกติก็ตั้งหลักขยับไม้ขยับมือหายใจลึกๆจนมีความเป็นปกติแล้วจึงค่อยทำการงานอย่างอื่น

เอาแค่ 4 ข้อนี้แหละ ก็เพียงพอ ต่อการบำเพ็ญกรณียกิจโพธิสัตว์วิสัย ได้อย่างยาวนาน