เกษตรแบกต้นทุนไม่ไหว!นักวิชาการชี้เลิกพาราควอตทันทีก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 14:55 น.
เกษตรแบกต้นทุนไม่ไหว!นักวิชาการชี้เลิกพาราควอตทันทีก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการชี้เลิกพาราควอตทันที ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม เกษตรกรแบกรับต้นทุนไม่ไหว เกิดผลผลิตน้อย แนะวิจัยทางเลือกเพิ่มไม่ต้องพึ่งสารเคมี

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ย้ำถึงกระแสข่าวการต่อต้าน"พาราควอต" หรือสารกำจัดวัชพืช ว่าไม่เห็นด้วยหากจะยกเลิกการใช้แบบทันทีโดยที่ยังไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจน เพราะหากยกเลิกการใช้สารพาราควอตแบบทันด่วนอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากต้องพิจารณาด้วยว่า เกษตรกรจะใช้อะไรทดแทนสารกำจัดวัชพืชดังกล่าว ส่วนตัวมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่เพราะคงไม่มีใครไปใช้มือถอนวัชพืชเองและยังไม่มีแนวทางที่ดีกว่าให้เลือก เพราะหากยังไม่มีแนวทางที่ดีให้กับเกษตรกร

“ถ้ายกเลิกพาราควอตทันที มีโอกาสสูงที่เกษตรกรจะไปใช้สารชนิดอื่นที่เป็นสารเคมีป้องกัน กำจัดวัชพืช เพื่อนำมาทดแทนพาราควอตที่มีฤทธิ์ในการฆ่าใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่าง สารเลือกทำลายชนิดอื่นๆ เช่น ฟูเอซีฟอส ซึ่งเราก็ไม่มีข้อมูลว่ามันอันตรายมากน้อยกว่ากันอย่างไร ดีไม่ดีอาจมีการในปริมาณที่สูงกว่าพาราควอต และอาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นเพิ่มเติมแทน”

รศ.ดร.จำรูญ กล่าวต่อว่า  หากยกเลิกพาราควอตทันทีคือจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพราะถ้าหากเกษตรกรไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช จะทำให้ผลผลิตลดน้อยลง และถ้าใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชตัวอื่นแทน เกษตรกรอาจต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่มากขึ้นเพราะมีราคาสูงกว่ายาตัวเดิมมาก อีกทั้งสารเคมีชนิดอื่นก็อาจก่อปัญหาในแง่อื่นตามมาด้วย

ทั้งนี้ส่วนตัวขอเสนอว่าสำหรับกระบวนการการยกเลิกนั้น  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีนโยบายสนับสนุน หรือเตรียมการรองรับในการสนับสนุนนักวิจัยที่วิจัยเกี่ยวกับทางเลือกในการไม่ใช้สารเคมี ให้นำเทคโนโลยีหรือนำความรู้ตรงนั้นมาใช้  เพื่อให้เกษตรได้ปรับตัว และเพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆมาทดแทนได้ ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะ เพราะหากยกเลิกทันทีก็เหมือนไม่มีทางเลือกให้แก่เกษตรกรเลยจะเกิดปัญหาหลายด้าน ดังนั้นควรประเมินผลกระทบในด้านอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นให้มีความชัดเจนรอบก่อน