ผู้ปกครองร้อง"บิ๊กตู่" ยกเลิกสอบเข้าป.1 ชี้สร้างความเครียด-ทำลายศักยภาพสมองเด็ก

วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 13:45 น.
ผู้ปกครองร้อง"บิ๊กตู่" ยกเลิกสอบเข้าป.1 ชี้สร้างความเครียด-ทำลายศักยภาพสมองเด็ก
เครือข่ายผู้ปกครองร้องนายกฯให้ยกเลิกการสอบเข้าป. 1 และออกกฎหมายคุ้มครองเด็กปฐมวัยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการจัดสอบคัดเลือก ชี้ส่งผลเสียต่อพัฒนาการเด็ก

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. น.ส.กรองทอง บุญประคอง ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้โรงเรียนจิตตเมตต์ ปฐมวัย พร้อมด้วยกลุ่มผู้ปกครองได้เดินทางมาที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล และนำรายชื่อประชาชนกว่า 11,000 ชื่อ ที่ร่วมเรียกร้องผ่านเว็บไซต์ change.org ยื่นถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้มีการยกเลิกการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1 และ ออก พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อคุ้มครองเด็กปฐมวัยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนของโรงเรียนในทุกสังกัดทั่วประเทศ เนื่องจากเด็กช่วงอายุระหว่าง 0-8 ปี เป็นช่วงสำคัญระหว่างการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ซึ่งเด็กจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย

น.ส.กรองทอง กล่าวว่า ช่วงปฐมวัยคือช่วงเวลาทองของการพัฒนาทักษะ สมองส่วนหน้าที่จะก่อเกิดเป็นลักษณะนิสัย และทักษะต่างๆ ที่นําไปสู่ ศักยภาพในทุกๆ ด้านของแต่ละคน ซึ่งทักษะสมองนี้จะสามารถพัฒนาได้อย่างสูงสุดในวัย 0-6 ปี เท่านั้น และการที่สมองเด็กจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์เต็มที่นั้น เด็กจําเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยอย่างสอดคล้อง ตามหลักทางวิชาการของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภาวะกดดันและความเครียด จากการสอบจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงทําให้พัฒนาการและโครงสร้างของเซลล์ สมองไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหรือเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

"การออกกฎหมายให้การยุติการสอบแข่งขันเข้าเรียนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ เด็กเกิดการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านได้ในทันทีโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณหรือใช้เวลาที่ยาวนาน ทั้งนี้ ถ้าไม่ใช้วิธีการสอบ โรงเรียนก็สามารถใช้วิธีการอื่น เช่น การสอบผู้ปกครอง หรือการรับเด็กบ้านใกล้ แทนได้ รัฐควรออกมาตรการใดก็ได้เพื่อมาคุ้มครองเด็กหรือเร่งผ่านร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี"น.ส.กรองทองกล่าว

ทั้งนี้ในแคมเปญ "หยุดยัดเยียดความเครียดให้เด็ก ออกกฎหมายควบคุมไม่ให้มีสอบเด็กเพื่อเลือกเข้าเรียน ชั้น ป.1"บนเว็บไซต์ change.org ได้ระบุตอนหนึ่งว่า

"ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญพร้อมกับสร้างวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยต้องการเด็กปฐมวัยที่ เก่ง ดี มีความสุข และทุ่มเทงบประมานในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยมากขึ้น เช่น ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาล รณรงค์เรื่องน้ำนมแม่และสารอาหาร ส่งเสริมการอ่าน และการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเด็กกับครอบครัว

ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะมีแผนและการดำเนินงานหลายๆอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเห็นความสำเร็จของ เด็กเก่ง ดี มี ความสุข ได้เนื่องจาก ได้ละเลยปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นั่นคือการจัดสภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงความเครียด ความกังวล ความไม่ปลอดภัยทั้งทางกายและทางใจ ให้กับเด็กๆ ซึ่งงานวิจัยทั่วโลกพบว่าความเครียดเป็นตัวร้ายที่ขัดขวางและทำลายศักยภาพสมอง และความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ แต่เป็นเพราะ เรายังไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองเด็กในเรื่องนี้ การสอบเข้าป.1 ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เด็กถูกเร่งเรียน เร่งติวอย่างเคร่งเครียดเพื่อเตรียมตัวสอบล่วงหน้ากันมาเป็นปี จึงยังคงเกิดขึ้น และทำให้เด็กถูกริดรอนสิทธิที่จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างรอบด้านและเหมาะสมกับวัย

การสอบเข้าป. 1 ด้วยข้อสอบวิชาการหรือเชาว์นอกจากไม่เหมาะกับวัยแล้ว ยังเป็นการวัดผลที่จะไม่สามารถคัดหาเด็กที่ "เก่ง ดี มีความสุข" ได้

ภาพจากสถานีโทรทัศน์ช่อง3