ยัน 2เขื่อนลำปางยังรับน้ำได้

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 21:23 น.
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง ยันเขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีก

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง เปิดเผยว่า จ.ลำปาง มีเขื่อนสำคัญขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วคอหมา อยู่ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม สามารถจุน้ำได้ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร และขณะนี้มีน้ำอยู่ 184 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 108 เปอร์เซ็นต์ และเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง สามารถรับน้ำได้ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำ 87 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม หากมีฝนตกลงมาเหนือเขื่อน ก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมาก