ศาลปกครองเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการเริ่ม17ก.ย.นี้

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 19:18 น.
ศาลปกครองเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการเริ่ม17ก.ย.นี้
ศาลปกครองประกาศเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการเริ่ม17 ก.ย.นี้และพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14ก.ย.61 นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ศาลปกครองประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการที่ศาลปกครองทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทุกแห่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ก.ย.2561 เป็นต้นไป พร้อมทั้งพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น ศาลปกครอง Version 2 เพื่อรองรับระบบการรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใบรับรองดิจิทัลให้แก่คู่กรณีในคดีซึ่งสามารถเลือกที่จะมารับสำเนาเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชน โดยการเลือกจองที่จอดรถล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาที่สะดวก หรือเลือกรับสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ก็ได้