กรมชลฯเตือนปชช.ลุ่มน้ำชีรับมือน้ำท่วม

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 19:21 น.
ประกาศกรมชลฯเตือน เขื่อนอุบลรัตน์เต็ม ขอนแก่น สารคาม ระดับน้ำม.ชีเพิ่ม

 กรมชลประทานได้ออกประกาศกรมชลประทาน   ฉบับที่ 7 เตือนประชาชนลุ่มน้ำชี  ประกาศดังกล่าวระบุว่า  ขณะนี้ ปริมาณน้ำจากจังหวัดชัยภูมิได้ไหลลงสู่แม่น้ำชี ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชี มี ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอชนบท อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบานแฮด และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดต่อไป  ประกอบกับ ยังมีปริมาณน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีปริมาณน้ำใกล้จะเต็มความจุของอ่างเก็บน้ำแล้ว ทำให้อาจต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อลดอันตรายต่อตัวเขื่อน ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำพองและแม่น้ำชี ตั้งแต่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร โดยเฉพาะบริเวณใกล้จุดบรรจบของแม่น้ำ จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตร จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำชีในเขตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น ขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้ง ถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป