ก.ตร.คลอด197 รองผบช.-ผบก.

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 18:58 น.
นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม ก.ตร. ถกแต่งตั้งโยกย้ายนายพลผ่านฉลุย 197 ตำแหน่ง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2553 โดยมีวาระสำคัญคือเรื่องพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บังคับการ(ผบก.) ถึง รองผู้บัญชาการ(รองผบช.) วาระประจำปี 2553 ทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ 67 ตำแหน่ง และโยกย้ายสับเปลี่ยนอีกจำนวนมาก โดยมี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี จะหารือกับผบ.ตร.ภายในห้องรับรอง เป็นเวลา 15 นาที ก่อนเข้าประชุมก.ตร. โดยมีผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ มารอชี้แจงต่อก.ตร.ด้วย ขณะที่กำหนดการใช้ห้องประชุมได้เตรียมห้องประชุม2 รองรับไว้ด้วย กรณีที่จำเป็นต้องมีการแยกห้องเพื่อประชุมคณะกรรมการคัดเลือกด้วย

จากนั้น พล.ต.ต. ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการ วาระประจำปี 2553 ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และโยกย้ายสับเปลี่ยน รวม 197 ตำแหน่ง โดยจะสามารถนำเสนอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมได้ภายใน 25 วัน พร้อมยืนยันว่า ทุกตำแหน่งผ่านการพิจารณาตามหลักอาวุโส และความรู้ ความสามารถ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายที่ออกมาก่อนหน้านี้

 สำหรับรายชื่อที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ อาทิ พล.ต.ต. สมยศ พรหมนิ่ม ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ถูกย้ายไปเป็น ผู้บังคับการจเรตำรวจ ซึ่งคาดว่า น่าจะมาจากกรณีส่วยทางหลวง โดยให้ พล.ต.ต. นรบุญ แน่นหนา ผู้บังคับการจเรตำรวจ มาดำรงตำแหน่งแทน ขณะที่ ในส่วนของนครบาล มีการปรับย้ายรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหลายตำแหน่ง โดยปรับออก พล.ต.ต. วิมล เปาอินทร์, พล.ต.ต. ดำริห์  โชติเศรษฐ์ และ พล.ต.ต.บุญส่ง พานิชอัตรา ซึ่งผู้ที่คาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแทน อาทิ พล.ต.ต. กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9, พล.ต.ต. อนุชัย เล็กบำรุง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5, พล.ต.ต. สาโรจน์ พรหมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2