ยอดเหยื่อคดีอาญา-แพะติดคุกฟรีพุ่ง

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 11:10 น.
ยอดเหยื่อคดีอาญา-แพะติดคุกฟรีพุ่ง
กรมคุ้มครองสิทธิ เผย ยอดเหยื่อคดีอาญา-แพะติดคุกฟรีพุ่ง จ่ายชดเชยงบหมด 300ล้านตั้งแต่ พ.ค. ล่าสุดครม.จัดงบฯกลางให้อีก 210 ล้านบาท อนุมัติให้ทันทีภายในเดือนก.ย.นี้.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิฯ มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา หากตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือต้องกลายเป็นแพะติดคุกทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิด สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ ซึ่งเป็นสิทธิตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยมีการเบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยตามลำดับไปแล้วในระหว่างเดือนต.ค.60-3 พ.ค. 61 จำนวนทั้งสิ้น 5,642 ราย แบ่งเป็นผู้เสียหาย จำนวน 5,611 ราย เป็นจำนวนเงิน 294,081,556 บาท และจำเลย จำนวน 31 ราย เป็นจำนวนเงิน5,918,444 บาท รวมเป็นเงิน 300 ล้านบาท  ยังคงมียอดค้างจ่ายอีกจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้ของบฯกลางจากรัฐบาลเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ซึ่งขณะนี้ ครม.ได้จัดสรรงบฯกลางให้ จำนวน 210 ล้านบาท พร้อม.เบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามลำดับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้