ดีเอสไอส่งสำนวนฟ้องคดีทุจริตนมรร.เชียงใหม่

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 15:35 น.
ดีเอสไอส่งสำนวนฟ้องคดีทุจริตนมโรงเรียนจ.เชียงใหม่

นายธาริต  เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ต.ค.นี้ ดีเอสไอ  ได้ส่งสำนวนให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษ  สั่งฟ้องการทุจริตโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่   มูลค่าความเสียหาย เป็นเงินทั้งสิ้น  7,312,121 บาท ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนการสอบสวนการทุจริตนมโรงเรียนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยและ โดยมีความเห็นสั่งฟ้อง” ผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายโสภณ ใจจันทร์  นายอินสม นาระต๊ะ และนายณัฐภูมิ ขันคำ

ทั้งสำนักคดีอาญาพิเศษ ดีเอสไอ  ได้ดำเนินการตรวจสอบการทุจริตโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจากการตรวจสอบการจัดหาขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ใน อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พบว่ามีการร่วมกันเข้าเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่บริษัทใด               บริษัทหนึ่งเป็นผู้ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ อันเป็นการกระทำความผิดฐาน ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4

อย่างไรก็ดี  เนื่องจากกรณีการทุจริตนมโรงเรียน เป็นการกระทำผิดอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งมีผลกระทบกับเด็กนักเรียน ทั่วประเทศ   ดังนั้น กรมสอบสนคดีพิเศษจะได้เร่งดำเนินการสืบสวนสวบสวนในพื้นที่จังหวัดอื่น เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป