คลิปข่าว รายงานจาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 15:21 น.
ปริมาณน้ำในพื้นที่บริเวณอ.ท่าเรือสูงขึ้นจนประชาชนต้องใช้เรือเป็นพาหนะ