คลิปข่าว รายงานน้ำท่วม จ.ปทุมธานี

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 14:45 น.
วัดหลายแห่งเริ่มมีน้ำไหลทะลักเข้ามาแล้ว