ธนารักษ์ให้"กทม."เป็นเจ้าภาพตามหาเจ้าของอนุสาวรีย์ชัยฯ

  • วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 18:03 น.

ธนารักษ์ให้"กทม."เป็นเจ้าภาพตามหาเจ้าของอนุสาวรีย์ชัยฯ

ธนารักษ์ยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพตามหาเจ้าของอนุสาวรีย์ชัย พร้อมขยายหาเจ้าของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และวงเวียนใหญ่พระเจ้าตากสินเพิ่ม

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กรมธนารักษ์ เตรียมนัดประชุมร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักผังเมือง กรมศิลปากร กรมทางหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบหาหน่วยงานเจ้าของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้น ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นได้ข้อสรุปจะให้ทางกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในการประชุมติดตาม และสืบหาหน่วยงานที่เป็นเจ้าของดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ เนื่องจากก่อนหน้านี้ กรุงเทพมหานครได้ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาแล้ว จึงเห็นควรให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ากรุงเทพมหานครจะนัดประชุมอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ในการประชุม จะมีการติดตามสืบหาความเป็นเจ้าของอนุสาวรีย์อื่นๆ อีกประมาณ 15 แห่ง ซึ่งจะมีทั้งอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยราชการ รวมถึงอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศ เช่น อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณวงเวียนถนนราชดำเนิน ที่มีการเวนคืนที่ดินจากกรมทางหลวง และรูปแบบการก่อสร้างคล้ายกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ

"ปกติอนุสาวรีย์ที่สร้างในพื้นที่หน่วยงานราชการ จะถือเป็นการสร้างในที่ราชพัสดุซึ่งเป็นอำนาจการดูแลของกรมธนารักษ์ทั้งหมด แต่พื้นที่ที่ยังมีปัญหาและตัดสินไม่ได้คือ อนุสาวรีย์ที่สร้างบนวงเวียนถนนใหญ่ เพราะพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการเวนคืนของกรมทางหลวง อีกทั้งยังไม่รู้ชัดว่าเงินที่ใช้ก่อสร้างนำมาจากแหล่งใด เพราะตามกฎหมายหากเป็นเงินที่รับบริจาคเพื่อใช้ก่อสร้างอนุสาวรีย์โดยตรง จะไม่สามารถนำมาเป็นอาคารราชพัสดุของกรมธนารักษ์ได้"รายงานข่าวระบุ

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ ได้ตั้งมาแล้ว 78 ปี โดทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2483 ในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ส่วนอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน หรือพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ วงเวียนใหญ่ ได้เปิดมาแล้ว 64 ปี โดยมีการประกอบพระราชพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2497 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย

ข่าวอื่นๆ