คลิปข่าว รายงานน้ำท่วมจ.พระนครศรีอายุธยา

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 14:37 น.
ปริมาณน้ำที่ไหลจากแม่น้ำสักทำให้ปริมาณน้ำสูงกว่า 50 ซม.แล้ว