ดีเอสไอพบกลิ่นทุจริตสหกรณ์จ.เชียงราย

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 14:16 น.
ดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทุจริตสหกรณ์ เชียงราย พบมีเกษตรกรเข้าร่วมลงทุนกว่า  700 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 36 ล้านบาท พันเอกปิยะวัตก์ กิ่งเกตุ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรขุนตาล จำกัด ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ตามที่คณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร ว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีการชักชวนให้เกษตรกรนำเงินมาลงทุน หากคนใดลงทุน 1,000  บาท สหกรณ์จะมอบปุ๋ยให้ 1 กระสอบมูลค่า 350 บาท ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมลงทุนกว่า  700 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 36 ล้านบาท ที่ว่าการอำเภอขุนตาล พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร