หาเจ้าภาพดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ หลังไร้ความชัดเจนพื้นที่เป็นของใคร

  • วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 07:53 น.

หาเจ้าภาพดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ หลังไร้ความชัดเจนพื้นที่เป็นของใคร

ธนารักษ์พร้อมนั่งหัวโต๊ะ ถกตามหาเจ้าของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แจงไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ เร่งสรุปให้เจ้าของดูแลต่อไป

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการสืบหาว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ หรือผู้ดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานผังเมืองได้ทำหนังสือสอบถามมายังกรม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าพื้นที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้น เดิมเป็นพื้นที่เวนคืนของกรมทางหลวง ซึ่งเบื้องต้นกรมทางหลวงเองยังไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้

“พื้นที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งตัวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีการใช้งบประมาณส่วนหนึ่ง เงินจากมูลนิธิและเงินจากการรับบริจาค ทำให้จนถึงขณะนี้จึงยังไม่มีความชัดเจนและระบุได้ว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะเป็นของกรมธนารักษ์ดูแลหรือไม่ และเบื้องต้นก็ไม่มีความชัดเจนอีกว่าพื้นที่นี้เป็นของใคร” นายพชร กล่าว

นายพชร กล่าวว่า กรมธนารักษ์ก็จะเป็นเจ้าภาพในการเรียกประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศิลปากร สำนักผังเมือง สำนักการโยธา กรมทางหลวง เป็นต้น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและกำหนดให้ชัดเจนว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน่วยงานใดเป็นเจ้าของรับผิดชอบดูแล ก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป

ข่าวอื่นๆ