คสช.มีมติเห็นชอบ ทบทวนประกาศกิจการที่อาจรุนเเรง

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 13:28 น.
คสช.มีมติเห็นชอบ ทบทวนประกาศกิจการที่อาจรุนเเรง ให้คำนึงถึงเรื่องสุขภาพ ในพรบ.สุขภาพเเห่งชาติ

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการสุขภาพเเห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า คสช.มีมติเห็นชอบ ผลการศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่อาจเข้าข่ายส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนอย่างรุนเเรง เเละเห็นชอบต่อการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการระบุนิยามของคำว่า สุขภาพ เป็นกรณีศึกษา เเละเห็นชอบข้อเสนอ ต่อหลักเกณฑ์ให้มีการระบุนิยามของคำว่า สุขภาพ ให้เป็นไปตามกำหนด ในพรบ.สุขภาพเเห่งชาติ พศ.2550 โดยคลอบคลุมสุขภาพทั้งกาย ใจ สังคม เเละปัญญา

ส่วนคำว่ารุนเเรงให้พิจารณาคำว่า เป็นสิ่งที่คุกคามสุขภาพ โดยพิจารณาพิเศษในกลุ่มที่เปราะบาง เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ โดยผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย หมายถึง คุกคามถึงชีวิต  เช่น การเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หาย ทารกคลอดก่อนกำหนด  ด้านสังคม หมายถึง ทำให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงของสิ่งที่ชุมนุมเคารพนับถือ

นอกจากนี้ คสช. ยังมีมติให้เสนอครม. เพื่อทราบเเละมอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งเเว้ดล้อมเเห่งชาติ พิจารณาใช้เป็นกรอบในการทบทวนหรือปรับปรุงประกาศ ให้ครอบคลุมสิทธิชุมชน เเละสิทธิด้านสุขภาพ รวมถึงดำเนินการเเก้ไขปัญหามาบตาพุด เเละให้คณะอนุกรรมการวินิฉัยข้อร้องเรียน สำหรับโครงการที่อาจรุนเเรง ให้ใช้การพิจารณาเป็นกรอบดำเนินการ