คลิปข่าว ระดมธนาคารภาครัฐช่วยน้ำท่วม

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 11:40 น.
กระทรวงการคลังระดมสถาบันการเงินของรัฐช่วยเหลือน้ำท่วมทั่วประเทศ