ปล่อยน้ำไหลเข้ากรุงแล้ว

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 11:38 น.
"ในหลวง" พระราชทาน สิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยนครสวรรค์-สระแก้ว ด้าน ชลประทานปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยา-ป่าสักเริ่มไหลเข้ากรุงเทพแล้ว จับตา 24-25 ต.ค. น้ำทะเลหนุน  เตือนบางอำเภอของจ.สุรินทร์ เตรียมรับมือน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้น

นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่บริเวณวัดศรีสุธรรมาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,000 ครอบครัว จากนั้นเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบริเวณ วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จำนวน 1,000 ครอบครัว

หลังจากทราบข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยและพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรที่ไปวันนี้ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในอนาคต

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 อำเภอ รวม 88 ตำบล 654 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 29,148 ครัวเรือน 74,196 คน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพ รวม 30,288 ชุด ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน และเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อเข้าท่วม

ด้าน นายชลิต  ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ ตัวเลขการปล่อยน้ำเหนือที่ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังอยู่ที่ปริมาณ 2,872 ลบ.ม. /วินาที  และน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังมีการระบายที่ปริมาณ 1,200 ลบ.ม. / วินาที ทำให้ขณะนี้ มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ บริเวณจุดวัดระดับน้ำบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ที่ 3,081 ลบ.ม. /วินาที เพราะฉะนั้น ข้อมูลตัวเลขจากสำนักระบายน้ำ ของกทม. ที่ระบุว่า ปริมาณน้ำ ที่ไหลเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กทม. อยู่ที่ระดับ 4,600 ลบ.ม./วินาที น่าจะคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ขณะนี้ ปริมาณน้ำเหนือทั้งหมดที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มมีปริมาณมากขึ้น และปริมาณน้ำอาจจะมีการยกตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษ ในช่วง 24-25 ต.ค. ที่มีน้ำทะเลหนุน เพราะฉะนั้น ในพื้นที่จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ควรจะมีการเสริมคันกั้นน้ำให้สูงขึ้น ถ้ามากกว่า 2 เมตรได้ยิ่งดี ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวในเรื่องสถานการณ์น้ำทั้งหมด ที่ ก.เกษตรฯ ในเวลา 14.00 น.

ขณะที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสภาวะน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นบริเวณกว้างตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาบางส่วน ได้เริ่มไหลลงสู่แม่น้ำมูลแล้ว  คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำมูล ในบางอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดถัดไป

ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณน้ำจะเดินทาง ถึงอำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ภายใน 2 – 5 วันข้างนี้

กรมชลประทาน ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ในเขตอำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตร พร้อมกับขอให้ทำการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูง

หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะได้แจ้งให้ทราบต่อไ