คลิปข่าว สถานการณ์น้ำท่วมโคราช-บุรีรัมย์ วิกฤต

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 10:56 น.
โคราช บุรีรัมย์ยังคง วิกฤต ขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น