เหยื่อน้ำท่วมเสียชีวิต 17 ราย

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 10:47 น.
กรมป้องกันฯ รายงานมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย 17 ราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 10 - 22 ตุลาคม 2553 อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร

พื้นที่ประสบภัย 29 จังหวัด 186 อำเภอ 1,355 ตำบล 8,609 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ระยอง ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก ศรีสะเกษ ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี กำแพงเพชร นครปฐม อุทัยธานี สิงห์บุรี จันทบุรี และจังหวัดเชียงใหม่

ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 456,823 ครัวเรือน 1,280,344 คน มีผู้เสียชีวิต 17 ราย (จ.ระยอง 1 ราย จ.ตราด 1 ราย จ.สระแก้ว 1 ราย จ.ลพบุรี 4 ราย จ.นครราชสีมา 4 ราย จ.ชัยภูมิ 1 ราย จ.บุรีรัมย์ 4 ราย จ.สระบุรี 1 ราย) สูญหาย 1 ราย (จ.นครราชสีมา) ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ