คลิปข่าว น้ำท่วมนาปรัง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 10:30 น.
น้ำที่เริ่มไหลลงสู่ภาคกลางทำให้นาข้าวหลายแห่งได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา