เครือข่ายชุมชนชายแดนใต้ร้องขอความเป็นธรรมแก้ปัญหาโลกร้อน

วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 17:55 น.
เครือข่ายชุมชนชายแดนใต้ร้องขอความเป็นธรรมแก้ปัญหาโลกร้อน
เครือข่ายชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมนุมหน้าสำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เรียกร้องความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาโลกร้อน

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เครือข่ายชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และชุมชนจากหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกร้อนได้ทำการเรียกร้องเรื่อง ความเป็นธรรมด้านการแก้ไขปัญหาโลกร้อน (climate justice) 

วันดังกล่าวถือเป็นแรกของการประชุมเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพฯ ที่จะมีไปถึงวันที่ 6 ก.ย. 2561 ก่อนการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 24 ที่จะมีขึ้นในประเทศโปแลนด์ต้นเดือนธันวาคมนี้ (Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ COP24)

“เราไม่เชื่อว่าถ่านหินสะอาดมีอยู่จริง” ลม้าย มานะการ ตัวแทนเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติชายแดนใต้ กล่าว เพราะบ้านสวนสมเด็จ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี ของเธอจะได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาขึ้น

กลุ่มชาวนาทางภาคเหนือก็ได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาอย่างเป็นธรรม เพราะพวกเขาได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงอย่างคาดเดาไม่ได้ทำให้การปลูกพืชเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

ในขณะที่ตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ได้เน้นถึงผลกระทบ เช่น มรสุมพายุถี่และหนักขึ้น มาจากการเปลี่ยนแปลสภาพอากาศ ทำให้รับมือไม่ทันและไม่มีแนวทางการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประชาชน กลุ่มเครือข่ายต่างต้องการให้มีความยุติธรรมสำหรับคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นในสังคม

ระหว่างการรณรงค์ได้มีตัวแทนภาคประชาชน Climate Watch Thailand, องค์กร 350. org และ Asia Pacific Forum on Women, Law and Development เข้าร่วมเรียกร้องให้ตัวแทนจากประเทศต่างๆ รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั่วโลก เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงลดโลกร้อนร่วมกัน