กทม.สร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินคืบคาดเสร็จก.ย.นี้

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 20:32 น.
กทม.สร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินคืบคาดเสร็จก.ย.นี้
ผู้ว่าฯกทม.ตรวจความคืบหน้าสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินเพื่อให้เมืองหลวงปลอดจากภัยพิบัติคาดเสร็จก.ย.นี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า  การลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เขตบางเขน มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เนื่องจากถนนพหลโยธินบริเวณวงเวียนบางเขน หน้าสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เมื่อเกิดฝนตกปานกลางถึงหนัก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง 1 ใน 17 จุดของสำนักการระบายน้ำ

ทั้งนี้ ระบบในการระบายน้ำบริเวณวงเวียนแบ่งออกเป็น 2 ทาง ด้วยท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ส่วนหนึ่งระบายลงสู่คลองรางอ้อ-รางแก้ว และอีกส่วนหนึ่งจะระบายลงสู่คลองบางบัว ซึ่งคลองบางบัวมีระยะทางที่ไกลจากบริเวณดังกล่าว ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการระบายน้ำ จึงมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำสำรวจพื้นที่สำหรับจัดเก็บน้ำและหน่วงน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง โดยดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 10 ก.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ย. 61 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน ประกอบด้วย ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อรับน้ำ จำนวน 2 บ่อ ก่อสร้างบ่อส่งน้ำ จำนวน 1 บ่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 1 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำที่ซอยอัมรินทร์ 3 และบ่อรับน้ำที่ปลายคลองบางบัว เพื่อดึงน้ำฝนที่ท่วมขังบริเวณวงเวียนบางเขนมากักเก็บไว้ในบ่อหน่วงน้ำ เมื่อฝนหยุดตกจะสูบน้ำ ที่เก็บไว้ระบายลงสู่คลองบางบัว และคลองรางอ้อ-รางแก้ว สำหรับบ่อหน่วงน้ำดังกล่าว มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 6 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน คืบหน้าแล้ว 60% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ย.61

อย่างไรก็ตาม กทม. บริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมทางหลวง ซึ่งพื้นที่ในการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง โดยสำนักการระบายน้ำได้ทำหนังสือ ขออนุญาตกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งกรมทางหลวงมีโครงการก่อสร้างท่อลอดบริเวณถนนรามอินทรา เพื่อรับน้ำบริเวณวงเวียนบางเขนและถนนรามอินทรา ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนรามอินทรา ไปตามแนวถนนพหลโยธิน ลงสู่บ่อรับน้ำบริเวณคลองบางบัวอีกด้วย