สธ.เผยระบบสุขภาพคืบหน้าทุกอำเภอเน้นพัฒนาชีวิตประชาชน

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 12:57 น.
สธ.เผยระบบสุขภาพคืบหน้าทุกอำเภอเน้นพัฒนาชีวิตประชาชน
รมว.สาธารณสุขชี้ระบบสุขภาพคืบหน้าทุกอำเภอเน้นพัฒนาชีวิตประชาชนลดความเหลื่อมล้ำทั่วประเทศ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สาธารณสุข กล่าวว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่กระทรวงดำเนินการ เรามุ่งเน้นไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณะสุข ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วประเทศ เริ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี 2559 มีอำเภอนำร่อง70กว่าอำเภอ

ทั้งนี้การดำเนินการจะมีคณะกรรมการ 2 ระดับ คือระดับชาติ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธาน คณะกรรมการระดับอำเภอมีคณะกรรมการจาก 3 ภาคส่วนคือภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ เมื่อมีโครงการไทยนิยมยั่งยืนขึ้นมา พชอ. เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการให้เข้าไปพัฒนาต่อยอด เพราะทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับกับโครงการนี้เป็นอย่างดี ทำให้ขณะนี้มี พชอ.แล้วทุกอำเภอทั่วประเทศ เนื่องจากโครงการนี้ มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ และโดยเน้นไปที่กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเรื่อกระทรวงจะมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน