คลิปข่าว ทั่วประเทศจัดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ต.ค. 2553 เวลา 12:29 น.
ทั่วประเทศจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกระทรวงสาธารณสุขให้บริการฝั่งรากฟันเทียมแก้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ