ผู้ว่าฯกทม.ลั่นตัดทันที! หากเจอสายสื่อสารพาดเกะกะสะพานลอย

วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 16:59 น.
ผู้ว่าฯกทม.ลั่นตัดทันที! หากเจอสายสื่อสารพาดเกะกะสะพานลอย
ผู้ว่าฯอัศวิน เปิด สะพานลอย หน้าวัดกัลยาณมิตร ลั่นหากพบสายสื่อสารพาดเกะกะอีก ให้เจ้าหน้าที่ตัดออกทันที

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.มีเป้าหมายพัฒนาทางกายภาพของเมืองและให้บริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามเป็นส่วนประกอบในการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน

สำหรับบริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตรฯ มีผู้คนสัญจรและใช้ถนนเดินข้ามเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ปริมาณรถยนต์สัญจรมักใช้ความเร็วต่อเนื่อง เพราะเส้นทางเชื่อมต่อกับทางขึ้น-ลงสะพานและทางแยกเข้าวัดกัลยาณมิตรฯ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้ง ถนนช่วงนี้มีสะพานคนข้ามจุดเดียวบริเวณหน้าโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต์ ทำให้ผู้คนต้องเดินไกลและเลือกที่จะเดินข้ามถนน ต่อมา ทางวัดกัลยาณมิตรฯ เข้าหารือกับกทม.เพื่อก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม พร้อมสนับสนุนงบก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยอนาคตทางวัดจะเปิดอาคารวัดวัดกัลยาณมิตร 2 บริเวณตรงข้ามวัดให้เช่าทำการค้า สะพานคนเดินข้ามจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย

"เมื่อสองสัปดาห์ก่อน สะพานคนเดินข้ามแห่งนี้ เกิดปัญหาสายสื่อสารพาดกลางสะพานลอย สาเหตุเกิดจากความมักง่ายของผู้ประกอบการ ทำให้กทม.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสายสื่อสารดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว หากบริเวณอื่นเกิดปัญหาเดียวกันอีก กทม.จะดำเนินการตัดสายสื่อสารหรือสายไฟเจ้าปัญหาออกทันที เพราะผู้ประกอบการคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ทำให้สังคมเดือดร้อน ส่วนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน กทม.จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563"พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนอรุณอัมรินทร์ เป็นข้อตกลงระหว่างกทม.กับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ 1/2560 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 ตามแบบมาตรฐานของกทม. มีความกว้าง 2.45 เมตร (ม.) ยาว 17.12 ม.และสูง 5.20 ม. โดยวัดกัลยาณมิตรฯ เป็นผู้สนับสนุนงบก่อสร้างทั้งหมด 2.7 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปัจจุบันสะพานคนเดินข้ามพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจนเดินข้ามถนน จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุบนถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน