"ผลประโยชน์เอกชน สำคัญกว่าชาติหรือ" มานะ ถามปมรัฐบาลซื้อดาวเทียม 7 พันล้าน

วันที่ 13 ส.ค. 2561 เวลา 11:12 น.
"ผลประโยชน์เอกชน สำคัญกว่าชาติหรือ" มานะ ถามปมรัฐบาลซื้อดาวเทียม 7 พันล้าน
เลขาองค์กรต้านคอร์รัปชัน ตั้งคำถามการซื้อดาวเทียม 7 พันล้านที่รัฐบาลอ้างเป็นความลับทางการค้า นั้นเห็นผลประโยชน์เอกชนสำคัญกว่าชาติหรืออย่างไร

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.  ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามกรณีการจัดซื้อของรัฐ ที่รัฐบาลมักชี้แจงว่า เป็นความลับของทางราชการหรือการค้า จนทำให้ประชาชนยากจะตรวจสอบ

“ความลับที่ประชาชนรู้ไม่ได้ จากความลับทางทหารสู่ความลับทางการค้า ก่อนหน้านี้เมื่อราชการจะจัดซื้ออะไรแพงๆ เขามักใช้คำว่า ‘ความลับทางทหาร’ หรือ ‘ความมั่นคงของชาติ’ เพื่อปกปิดข้อมูล แต่เมื่อถูกคัดค้านและตรวจสอบจากประชาชนมากขึ้น จึงเริ่มมีข้อจำกัดขึ้นมาบ้างว่าหน่วยงานไหนและภายใต้เงื่อนไขอะไรจึงจะอ้างเช่นนี้ได้

มาวันนี้ การซื้อดาวเทียม 7 พันล้าน ได้อ้างว่ามีหลายอย่างเปิดเผยให้ประชาชนรู้ไม่ได้เพราะเป็น ‘ความลับทางการค้า’ ที่ตกลงกับต่างชาติ ทำให้สงสัยว่า ผลประโยชน์ทางการค้าของเอกชน สำคัญกว่าผลประโยชน์ของชาติหรืออย่างไร

ประเด็นนี้ ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้ การจะอ้างว่าเรื่องใดเป็นความลับทางการค้า ผู้อ้างต้องหาหลักฐานมารองรับให้ได้ว่า เรื่องนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับใด จะอ้างลอยๆ หรือไปตกลงกันเองไม่ได้”

นอกจากนี้ ระบุว่า ที่ผ่านมาการที่หน่วยงานราชการ ต่างออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของตนเองนั้น เปรียบดั่ง ‘คนป่ามีปืน’ คือมีข้อดีอยู่บ้าง แต่ก็สร้างปัญหาตามมาอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชัน จนเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องตรา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ออกมาเพื่อให้การใช้เงินของแผ่นดิน เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดหลัก ‘ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้’

พร้อม อธิบายว่า การนำ “ข้อตกลงคุณธรรม’ มาใช้จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนของรัฐและพ่อค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือจริงจัง คือต้องเปิดเผยและยินยอมให้ผู้แทนภาคประชาชนตรวจสอบได้ สังคมจึงจะมั่นใจได้ว่าการจัดซื้อนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา แต่อันที่จริง ‘ข้อตกลงคุณธรรม” ไม่ใช่ของใหม่ เป็นกติกาสากลที่ใช้กันมานาน โดยรัฐบาลนี้รับมาตั้งแต่ปี 2558