กทม.รอ"กรมศิลป์"ไฟเขียวซ่อมป้อมมหากาฬ

วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 17:50 น.
กทม.รอ"กรมศิลป์"ไฟเขียวซ่อมป้อมมหากาฬ
กทม. รอ "กรมศิลป์"อนุมัติซ่อมป้อมมหากาฬ เตรียมตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ในอนาคต

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วบริเวณพื้นที่ป้อมมหากาฬ ว่า ที่ผ่านมา การก่อสร้างรั้วในพื้นที่ป้อมมหากาฬ มีบางจุดที่ติดรากไม้ ซึ่งกลายเป็นจุดโหว่ อาจก่อให้เกิดุบัติเหตุสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะแห่งนี้ได้ ทางสำนักสิ่งแวดล้อม(สสล.) ได้นำต้นไทรเกาหลี สำหรับปลูกบังจุดดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เขตพระนคร ดำเนินการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมกับจัดทำสถิติสำหรับผุ้เข้ามาใช้บริการในสวนแห่งนี้ และภายในอาทิตย์หน้า จะมีการตั้งคณะกรรมการสำหรับกำหนดแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ โดยสำนักผังเมือง มีนายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.สำนักผังเมือง เป็นประธาน ร่วมกับ ตัวแทนจากสำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกำหนดรูปแบบสวนสารณะต่อไปในอนาคต

สำหรับงบประมาณ 69 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงกำแพง และตัวป้อมมหากาฬ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดำเนินการโดยกรมศิลปากร ตามแนวทางที่กทม.ได้เสนอไปแล้ว เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมศิลปากรแล้วสำนักผังเมืองต้องกำหนดทีโออาร์ และ ราคากลาง ใช้เวลา 15 วัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลาไม่เกิน 67 วันทำการ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อหนี้และเริ่มดำเนินการซ่อมได้ภายในเดือน พ.ย. 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต