ฟ้องพิจิตตทุจริตซื้อที่ดินกทม.

วันที่ 20 ต.ค. 2553 เวลา 13:37 น.
อัยการยื่นฟ้อง "พิจิตต รัตตกุล" ทุจริตจัดซื้อที่ดินทำที่จอดรถ กทม. พร้อม เรียกรับเงินจากนายหน้าค้าที่ดิน โดยศาลนัดพร้อมคู่ความในวันที่ 13 ธันวาคม นี้

พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อศาลอาญา ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ จากกรณี นายพิจิตต ร่วมกับพวกขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทุจริตในการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำที่จอดรถของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 17 แปลง โดยวางแผนแบ่งหน้าที่ดำเนินการให้ กรุงเทพมหานครจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถขยะ รถน้ำ ของกรุงเทพมหานคร ทำให้ กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ต้องซื้อที่ดินแพงเกินจริงเป็นเงินกว่า 36 ล้านบาท และยังร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งเรียกรับเงินจาก นายหน้าขายที่ดินเป็นเงินจำนวน 18 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าว กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากที่บางแปลงไม่มีทางออก

ศาลรับคำฟ้องไว้และนัดพร้อมคู่ความเพื่อตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 13 ธันวาคม นี้ ต่อมาญาตินายพิจิตต ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์โฉนดที่ดิน และสมุดบัญชีเงินฝาก รวม 5 แสนบาท ขอประกันตัว ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัว โดยตีหลักทรัพย์ประกันมูลค่า 5 แสนบาท